Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky Premier clinic

Zákroky lze na naší klinice hradit několika platebními způsoby:

  • v hotovosti
  • bankovním převodem: č. ú.: 9561162/0800 vedený u České spořitelny a.s.
  • platební kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic a Maestro)

Ceny konzultace

Věříme, že druhý názor je pro Vás důležitý, proto poskytujeme některé konzultace zdarma. Konzultace s lékařem jsou vždy zpoplatněné.

Záloha ošetření a předplacení ošetření

Pro rezervaci termínu je nutné složení zálohy ve výši 500 Kč (v případě malých estetických zákroků) a 10 000 Kč (v plastických operací přesahující cenu 5 000 Kč). Zaplacením zálohy se stává termín závazný. Záloha je nevratná, jelikož slouží k pokrytí personálních a dalších nákladů, které jsou spojené s přípravou operace/daného zákroku. Zálohu je možné uhradit při rezervaci termínu hotově/kartou, případně do 7 dnů od rezervace termínu bankovním převodem.

V případě předplacených služeb (např. zvýhodněné balíčky služeb, předplacená zvýhodněná ošetření, nabití kreditu na věrnostní kartu, předplacení ošetření, sleva za předplacení zákroku/operace) není možné vrácení peněz z jakéhokoli důvodu (výjma vážného zdravotního důvodu s potvrzením lékaře). V těchto případech je možné pouze převedení dané částky – nabití kreditu na věrnostní kartu). Za vážný zdravotní důvod je považován důvod kvůli kterému nelze bezpečně provést zákrok ani přeložením termínu – za zdravotní důvod není považováno tedy nachlazení, krátkodobá nemoc, COVID-19, nemoci které lze vyléčit léky a časem atd.

Cena zákroku/operace

100% z ceny daného zákroku/operace musí být zaplacena před začátkem operace. Cena zákroku/operace je tedy splatná:

  • nejpozději v den operace v hotovosti
  • nejdéle 2 dny pracovní dny před plánovanou operací/zákrokem na bankovní účet č. ú.: 4762117369/0800 vedený u České spořitelny a.s.
  • platební kartou v den zákroku/operace (před platbou platební kartou se prosím ujistěte, že máte povolený dostatečný limit pro platby kartou ve výši ceny operace)

Zákrok/operace na splátky

Zákroky v částce nad 5 000 Kč lze hradit také prostřednictvím splátek u banky klienta nebo lze požádat o půjčku online na stránkách www.cashshop.cz

 

Změna termínu zákroku/operace

Drobné zákroky dermatologie/gynekologie/preventivní medicíny lze změnit bez poplatku. I přes to Vás prosíme o včasné zrušení/přesunutí Vaší rezervace alespoň 7 dní před plánovaným zákrokem.

Zákroky plastické chirurgie, nebo zákroky s cenou vyšší, než 5 000 Kč je možné zrušit dle následujících poplatků:

zrušení/přesunutí termínu 30 a více dní před zákrokem: poplatek 50% ze zaplacené zálohy
zrušení/přesunutí termínu méně než 30 dní před zákokem: poplatek 100% ze zaplacené zálohy

Daný poplatek je odečtený ze zaplacené zálohy.

Laboratorní vyšetření, EKG a interní vyšetření musí být provedeno a doručeno na email Premier Clinic info@premier-clinic.cz v rozmezí 10 – 21 dní před výkonem. Při nesplnění tohoto požadavku bude účtován v případě kontraindikací storno poplatek ve výši 100 % ze zálohové faktury.

Poskytovatel Premier Clinic má právo zákrok již rezervovaný klientem i po zaplacení rezervačního poplatku neprovést, k tomuto zrušení zákroku může dojít i v den zákroku. Klient bere na vědomí že v případě zrušení zákroku poskytovatelem Premier Clinic nemá klient nárok na proplacení cestovních či jiných nákladů které mu vznikly s cestou k poskytovateli Premier Clinic.

Slevy a další zvýhodněné balíčky služeb

Slevy nelze sčítat, tyto slevy nelze sčítat/uplaťnovat na již cenově zvýhodněné služby/zvýhodněné balíčky služeb/dárkové a jiné slevové poukázky.

Platnost dárkových poukazů/voucherů je vždy max. 12 měsíců od data vydání. Pro poukazy s kratším datumem platnosti platí datum platnosti na vystaveném poukazu/voucheru.

Řešení reklamací

Reklamaci lze podat písemně/prostřednictvím formuláře na recepci naší kliniky. V případě zaslání reklamace poštou prosím zasílejte reklamace na adresu:

Kontaktní údaje:
PC Healthcare s.r.o.

Jungmannova 26/15
110 00 Praha 1

Písemné vyjádření k dané reklamaci obdrží klient do 30 dnů.

Povinná informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporů

V případě spotřebitelského sporu s výjimkou sporů ze smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb, jejichž předmětem je poskytování zdravotní péče včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, se daný spotřebitel může obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je v tomto případě Česká obchodní inspekce.


Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Obchodní a platební podmínky jsou platné od 1.1.2019